Diplomering av energimassörer

När du gått den Sittande Energimassagekursen behöver du träna. Vi har beräknat att du ska göra minst 40 Energimassager innan du får det efterlängtade diplomet.

Under tiden du går din utbildning hos Nyvana har vi en ansvars- och patientförsäkring för dig. Den försäkringen gäller tre månader efter utbildningens slut och finns för dig under den tid du praktiserar hemmavid. Efter det att du tagit diplomet kan du via Nyvana skaffa en egen ansvarsförsäkring.

Du kan också boka din lärare för att ta diplomet och samtidigt få värdefull feedback på din massage. Kostnaden är 600 kr + moms 150 kr = 750 kr och tiden är 1 timme. 

Anmälan till .

Nyvana hjälper till med förslag på hur du söker upp kunder och vi kan också i vissa fall hjälpa till med att ordna företagskunder till dina praktiktimmar. Vi finns också till din hjälp med support ett år efter kursens slut.

Energimassage ©           070 556 58 97 (Birgitta Pihl)